Dry Needling

Dry Needling.

Dry needling is een acupunctuurtechniek die van oudsher door de acupuncturist beoefend wordt. Het is verheugend dat dry needling vandaag de dag enorm in de belangstelling staat.

Bij dry needling plaatst de acupuncturist acupunctuurnaaldjes in een lokaal pijnpunt, ook wel myofasciale triggerpoint genoemd. Hierdoor neemt bijvoorbeeld de spanning van de spier snel af en daarmee zal ook de pijn verminderen. Bij spierkramp kan het effect onmiddellijk merkbaar zijn.

Spierpijn, een mindere circulatie of conditie van het spierweefsel zijn medebepalend voor een pijnlijke spier en vereist dan ook meer dan alleen een ‘spierprik’.

Zelden zal de acupuncturist zich richten op uitsluitend die pijnpunten.

De acupuncturist zal bij het onderzoek dan ook verder kijken dan alleen de pijnpunten en proberen te achterhalen waardoor de pijn veroorzaakt wordt.

Om te voorkomen dat pijnproblemen zich gaan herhalen of op een andere plaats in het lichaam de kop opsteken, is het van groot belang dat de gastrointestinal medications en de gehele conditie in de behandeling worden betrokken.

De pijnpunt behandeling staat dus niet op zichzelf. Afhankelijk van de overige problematiek die tot de spierspanning of spierpijnen hebben geleid, zal de acupuncturist meerdere meridiaanpunten behandelen.

Het onderzoeken en beoordelen van pijnklachten vereist een gedegen acupunctuurkennis.

Tot slot. Het behandelen van een pijnpunt met behulp van een acupunctuurnaald is een zorgvuldige en rustig uitgevoerde handeling met naaldjes, die uitsluitend voor eenmalig gebruik geschikt zijn.

U kunt er vanuit gaan dat u bij één van onze ervaren en erkende acupuncturisten in goede handen bent.