FAQ

Veelgestelde vragen.

Hiernaast staan de meest gestelde vragen.

Het is mogelijk dat u zich na de behandeling wat loom voelt. Het kan voorkomen dat pijnklachten korte tijd verergeren. Om eventuele bijwerkingen te voorkomen, is het belangrijk om grote lichamelijke en geestelijke inspanning en/of alcoholgebruik na de behandeling te vermijden.

Nee. Uit wetenschappelijk onderzoek (onder andere uitgevoerd door World Health Organization) blijkt dat acupunctuur werkt bij vele klachten.

Ja. Een bekende preventieve werking van acupunctuur is het verhogen van de stressbestendigheid bij klachten zoals RSI, burnout, spanningshoofdpijn. Een andere preventieve werking heeft acupunctuur op hooikoortsklachten.

Dit hangt af van de duur en aard van de klacht. Chronische klachten zullen doorgaans langer behandeld moeten worden dan een acute klacht.

Nee, dit is in principe niet nodig. Het is wel raadzaam uw huisarts op de hoogte te brengen van de behandeling.

Minimaal. Op het moment van het passeren van de huid voelt u een minuscuul prikje. Op sommige punten kan u wel een tweede sensatie voelen en dit kan u ook weer voelen wanneer de naald tijdens de behandeling aangeraakt wordt.

Meestal niet (soms een druppeltje), omdat er zeer dunne naalden worden gebruikt. Zelden ontstaat er een kleine blauwe plek na de behandeling.

Ja de praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (www.acupunctuur.nl).

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Het antwoord niet gevonden?

Bel ons voor al uw vragen of om een afspraak te maken.